เครื่องมือวัดและปรับความเอียงเท้าให้อยู่ในตําแหน่งที่สมดุล


มีการบันทึกภาพก่อนและหลังให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การปรับความเอียงเท้าด้วย ALINE นี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงนําฎหนักที่ลูกบันไดขณะปั่นที่ได้ผล มีประสิทธิภาพ สูงสุด และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการกีฬาประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้ได้ กับกีฬาทุกประเภทที่ต้องลงนําฎหนักที่เท้า อีกทั้งยังช่วยปรับความสมดุลการเดินปกติในชีวิต ประจําวัน เป็นการลดอาการบาดเจ็บทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นที่ขา เข่า ข้อเท้าได้


WE SELECT THE BEST QUALITY PRODUCTS