เครื่องฝึกหายใจอันดับหนึ่ง


เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์บรีธ ใช้หลักการของการฝึกฝนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ(IMT) พิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ว่าสามารถใช้ฝึกฝนและเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจได้ดี

การฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ(IMT) ทํางานในลักษณะเดียวกับการฝึกแรงต้านทานซึ่งได้ผลกับกล้ามเนื้อที่ใช้หายใจ คุณจะรู้สึกถึงแรงต้านเมื่อคุณหายใจผ่านเครื่องพาวเวอร์บรีธ ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อในการหายใจทํางานหนักขึ้น

การฝึกแรงต้านทานช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจทํางานได้แข็งแรงขึ้น ลดปัญหาการหายใจติดขัด หายใจได้ยาวนานยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกีฬา, การออกกําลังกายหรือการใช้ชีวิตประจําวัน

เมื่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจของคุณแข็งแรงขึ้นและหายใจได้ยาวนานขึ้นแล้ว คุณสามารถที่จะเพิ่มระดับแรงต้านทานได้เหมือนๆกับการฝึกฝนกล้ามเนื้อในส่วนอื่นได้อย่างง่ายดาย

POWERbreathe-โบรชัวร์.pdf (5.25 mb)


ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์และปลอดยา


เครื่องฝึกฝนการหายใจพาวเวอร์บรีธไม่ได้ใช้ตัวยาและไม่มีผลข้างเคียงหรือปฎิกิริยาจากตัวยา
 ประสิทธิผลของเครื่องนี้ผ่านการพิสูจน์โดยกีฬาหลายประภทและมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่าช่วยพัฒนาประสิทธิภาพทางการกีฬา ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ, พลังในการกักเก็บลมหายใจ, ลดอาการหอบ, ช่วยเหลือผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอด, ช่วยลดการใช้ยาของผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคอื่นๆ เครื่องฝึกหายใจพาวเวอร์บรีธอยู่ภายใต้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อยืนยันว่าเป็นการฝึกฝนอย่างประสิทธิภาพสูงสุดเห็นผลลัพธ์ได้ "ด้วยการหายใจ 30 ครั้ง เพียง 2 ครั้งต่อวัน" เป็นวิธีที่คุณปฎิบัติตามได้ง่ายราวกับการแปรงฟัน

WE SELECT THE BEST QUALITY PRODUCTS